<div align="center"> <h1>STRONA MARKA BARTKOWICZA</h1> <h3>STRONA MARKA BARTKOWICZA - poety, aktora, pieśniarza, reżysera...</h3> <p>Marek Bartkowicz, piosenka, poezja, wiersze, ballady, poezja śpiewana</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.sdk.pl/marek/index.htm" rel="nofollow">http://www.sdk.pl/marek/index.htm</a></p> </div>